Visit Pärnu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Tõstamaa Käsitöökeskus on alati pidanud oluliseks nii oma inimeste kui külaliste ohutust ja turvalisust nii meie tegevus- kui ostlemiskeskkonnas. Samuti tunnetame rolli ja vastutust aidata kaasa sellele, et meie kliendid ja töötajad täidaksid riiklikke nõudeid, kannaksid maski ja hoiaksid distantsi. 

TURVALINE_web_LARGE.png

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.